Історія України - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Панчук, в-во ПІП

Історія України - Комплексне видання ЗНО + ДПА 2023 року, автор Панчук, в-во ПІП

Артикул:9789660725492
К сравнению
В избранное
Вік:старша школа
До підручника:Універсальний
Видавництво:Підручники і посібники
Обкладинка:М'яка
В наличии
300 грн.
Описание

Пропонований посібник "Комплексна підготовка до ЗНО 2022. Історія України" призначено для самостійної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, а також для поурочной роботи. Посібник складено відповідно до чинної програми з історії України для середньої загальноосвітньої школи та чинної програми ЗНО. У виданні представлені теоретичні відомості, різноманітні словникової-довідкові та інші допоміжні матеріали і тестові завдання з історії України (від найдавніших часів до наших днів) з відповідями, що дозволяють здійснити перевірку знань, умінь і навичок за цим курсом. Для абітурієнтів, учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Пропонований посібник спрямований на забезпечення комплексної підготовки до складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, адже в 2021 році результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (період ХХ – початку ХХІ століття) зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію.

Тести, до яких в узагальненому вигляді подано необхідні теоретичні відомості, укладено відповідно до чинної програми з історії України для середньої загальноосвітньої школи та чинної програми ЗНО 2021 й угруповано за темами. У кожній темі представлено тестові завдання різних типів: завдання, у яких слід вибрати з кількох одну правильну відповідь, завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи, завдання на встановлення відповідності та послідовності подій, завдання, пов’язані зі знанням карти, розпізнавання портретних рис персоналій, а також пам’яток архітектури й образотворчого мистецтва. Основну увагу акцентовано на темах з історії ХХ – початку ХХІ ст. Виконанню тестових завдань повинно передувати ґрунтовне повторення теоретичного матеріалу. З метою полегшення перевірки знань та вмінь учнів, випускників та абітурієнтів наприкінці кожного розділу посібника подано відповіді до тестів.

Щоб допомогти випускникам та абітурієнтам у швидкому та якісному вивченні історичних фактів, пов’язаних із минулим України, у додатках до кожної теми вміщено хронологічний довідник. Представлені в ньому події відтворюють власне фактографічну основу історії України. У багатьох випадках подано не лише саму суть подій, а й короткий коментар до них, зазначено їх причини і наслідки, наведено прив’язки до місця, де вони відбулися. Звичайно, неможливо передати весь загал фактичного матеріалу, тому дібрано лише найважливіші з погляду історії події. Перевагу надано фактам, які віддзеркалюють історію Українського держа-вотворення: докладно відтворено події часів Київської держави, періоду Б. Хмельницького, епохи Української революції 1917–1921 рр., сучасної незалежної України. Більше уваги приділено політичним подіям, але відо-бражено також і соціально-економічне та культурне життя.

У словнику персоналій, поданому до кожної теми (крім перших двох), висвітлено діяльність представників різних політичних і соціальних таборів та ідеологічних напрямів крізь призму сьогодення. Наведено також інформацію про відвертих ворогів України, про представників інших народів, які мають стосунок до нашої історії. Чималу увагу приділено діячам культури, їхній творчості. За допомогою життєписів політичних, війсь-кових, господарських і культурних діячів можна простежити найголовніші віхи історії нашого народу від найда-вніших часів до наших днів, успіхи та досягнення, поразки і невдачі, боротьбу за національне й соціальне визво-лення.

Як свідчить практика, система освіти України відчуває брак посібників, зокрема довідкової літератури, пов’язаної з історичними термінами, визначенням і тлумаченням найважливіших понять. Саме вони допомага-ють зрозуміти ті чи інші події, засвоїти й узагальнити найголовніші історичні факти. Тому в посібнику також уміщено (до кожної теми) термінологічний словник, покликаний допомогти абітурієнтам подолати труднощі, які постають під час засвоєння навчального матеріалу. Тематика словника охоплює основні поняття, що стосу-ються історії України від найдавніших часів до наших днів. У ньому враховано нові підходи, що з’явилися за останні десятиліття в історичній літературі. Головним принципом викладу матеріалу є якнайширше охоплення і стисле розкриття понять і термінів, їх змісту і значень, використовуваних сучасною наукою, на матеріалах і прикладах з історії України.

Окремо наведено демонстраційні варіанти повної сертифікаційнорї роботи з історії України з відповідями до них, а також завдання та відповіді сертифікаційної роботи 2018 року, щоб майбутні випускники та абітурієн-ти мали змогу випробувати свої сили у розв’язанні типових комплектів тестових завдань.
Пропоновані матеріали дають змогу майбутнім випускникам та абітурієнтам поглиблити, систематизувати, перевірити свої знання з історії України та зробити об’єктивний висновок про їх загальний рівень, а отже — ґрунтовно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Старанно опрацювавши всі запропоновані теоретичні та словниково-довідкові відомості й варіанти тестових завдань, вони зможуть успішно скласти ДПА та ЗНО і вступити до обраного вишу.

Посібник має універсальний характер, тому його можуть використовувати і вчителі — для поурочної робо-ти та складання варіантів завдань до узагальнення вивченого, а також учні загальноосвітніх середніх навчальних закладів — для повторення програмового матеріалу та поглиблення знань, умінь і навичок з цього предмета.

Успіху вам, шановні випускники, абітурієнти, вчителі та учні!

Хороша підготовка до ЗНО - запорука успішного і впевненого вступу до ВНЗ.

Зміст

Передмова 3
Основні скорочення 4
1. Вступ до історії України 7
2. Стародавня історія України 9
3. Київська деРжава 23
4. Галицько-Волинська держава. Монгольська навала 52
5. Литовсько-Руська держава. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині ХІV – першій половині XVI ст.) 60
6. Українські землі у складі речі Посполитої (друга половина XVI ст.) 75
7. Українські землі у складі Речі Посполитої (перша половина XVII ст.) 91
8. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького середини XVII ст. 104
9. Українські землі наприкінці 50-х – у 80-ті рр. XVII ст. 117
10. Українські землі наприкінці XVII – у першій половині XVIII ст. 132
11. Українські землі в другій половині XVIII ст. 147
12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. 162
13. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. 174
14. Культура України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. 184
15. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст. 193
16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині ХІХ ст. 209
17. Культура України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 219
18. Наддніпрянська Україна в 1900–1914 рр. 237
19. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії у 1900–1914 рр. 248
20. Україна в Першій світовій війні 254
21. Українська революція 263
22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918–1921 рр.) 277
23. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.) 305
24. утвеРдження тоталітарного режиму в 1929–1939 рр. 320
25. Західна україна в 1921–1939 рр. 337
26. Україна під час Другої світової війни (1939–1945 рр.) 352
27. Україна в перші післявоєнні роки (1945 – на початку 1950-х рр.) 371
28. Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.) 386
29. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965–1985 рр.) 404
30. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985–1991 рр.) 425
31. Україна в умовах незалежності 439
Демонстраційні варанти сертифікаційної роботи з історії України 458
Завдання та відповіді до сертифікаційної роботи з історії України 2017 року 477
Додатки 490

Характеристики
Вік
До підручника
Видавництво
Обкладинка
Автор
Дата видавництва
Мова
Кол-во страниц
Формат страниц
Предмет
Иллюстрации
Клас
Знижки
Отзывы
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
общий рейтинг
Доставка по Україні
Провідними операторами доставки: Нова пошта та Укрпошта
Зручні способи оплати
Онлайн оплата та при отриманні
Накопичувальна система знижок
Купуючи товари в нашому магазині Ви маєте добре економити
Усі новинки в одному місці
Ми дуже уважно слідкуємо за надходженням нового товару
Рекомендуем
С этим товаром также покупают