Англійська мова - комплексне видання ЗНО 2023 року, автор Давиденко, в-во ПІП

Англійська мова - комплексне видання ЗНО 2023 року, автор Давиденко, в-во ПІП

Артикул:9789660730175
К сравнению
В избранное
До підручника:Універсальний
Видавництво:Підручники і посібники
Обкладинка:М'яка
Автор:Валігура О., Давиденко Л.
В наличии
300 грн.
Описание

Посібник "Комплексна підготовка до ЗНО 2022 Англійська мова" містить матеріали, які допоможуть випускникам загальноосвітніх навчальних закладів на високому рівні підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання знань з англійської мови.

Видання складається з розділів, які містять теоретичний матеріал, необхідний для оволодіння англійської мови учнями в рамках шкільної програми, лексичний матеріал, програму зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, 17 тестів у форматі ЗНО, бланки відповідей і ключі.

Для випускників загальноосвітніх шкіл, гімназій, які готуються до вступу до вищих навчальних закладів.

Передмова

Відомо, що іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування. Такий підхід формує у випускників загальноосвітніх навчальних закладів здатність до соціального контакту з представниками іншої лінгвокультури в найтиповішнх ситуаціях мовлсннсвоі взаємодії. Досяінення належного рівня сформоканості навичок та вмінь забезпечуєш:* взаємопов'язаним комунікативним, когнітинним і соціокультурним розвитком учня. В Україні створено національний екзамен з іноземної мови, метою якого є введення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання та з урахування світового досвіду в галузі незалежного тестування. Тому використання тестових завдань як ефективного засобу фронтальної перевірки знань є сьогодні особливо актуальним.

Структура посібника грунтується на методичних засадах сучасного навчання іноземних мов. яке передбачає оволодіння учнями іншомовним спілкуванням шляхом формування та розвитку міжкультурної комунікативної компетенції та її складових: мовленнєвої, мовної, соціокультурної та стратегічної ланок.
Посібник складається з п'яти частин: Test Your language Compecencc (перевірка мовної компетенції). Test Your Reading Comprehension (перевірка розуміння прочитаного). Test Your Writing Competence (перевірка писемної компетенції). Test Your Sociocultural Competence (перевірка соціокультурної компетенції) та 20 варіантів тестів у форматі ЗНО. згідно Програми зовнішнього незалежного оцінювання.

Перша частина посібника містить теоретично-довідковий матеріал та комплекс вправ і тестів, необхідних дія вивчення та вссбічного повторення англійської мови. До неї входять чотири розділи (Phonetics. Spelling. Vocabulary, Grammar), які містять вправи та тестові завдання, іцо перевіряють мовну компетенцію учнів, а саме рівень сформованоеті лексичних, граматичних, фонсіико-орфографічних навичок та перекладацьких умінь.

Особливу увагу звернено на типові помилки, яких припускаються учні, та шляхи їх усунення. У цій частині в доступній формі пояснено фонетичні, лексичні, граматичні та орфографічні особливості англійської мови, які зазвичай спрнчиняюіь труднощі у практичному використанні.

Пропонований навчальний посібник містить різноманітні завдання, які дають можливість всебічно перевірити знання з англійської мови відповідно до вимог чинної програми дія закладів загальної середньої освіти. Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов та технічних характеристик тестів з англійської мови.

Тести у цьому посібнику містять завдання п'яти форм: 1) завдання на встановлення відповідності; 2) завдання з вибором однієї правильної відповіді; 3) завдання на заповнення пропусків; 4) завдання з розгорнутою відповіддю; 5) завдання на визначення правильностінсправильності твердження. Завдання широкого спектру перевіряють моазенневі уміння та навички учнів з читання, письма, говоріння, володіння структурою англійської мови на лексичному, грама¬тичному, фонстико-орфоірафічному рівнях, знання соціокультурннх реалій англомовних країн.

Друга частина посібника Test Your Reading Comprehension складається з автентичних текстів, укладених відповідно до вимог зовнішнього незалежного оцінювання, спрямованих на визначення рівня сформованої вмінь учнів самостійно читати та розуміти автентичні тексти різних жанрів та стилів; знаходити та аналізувати необхідну інформацію; робити висновки з прочитаного; анхтізуватн та зіставляїи інформацію, розуміти логічні зв'язки між частинами тексту. Учням запропоновані вправи для оцінки рівня розуміння прочитаного тексту, вміння тлумачити лексичні та граматичні явища, ужиті в тексті.

Третя частина Test Your Writing Competence присвячена пнсьму, як важливому виду мовленнєвої діяльності, а саме вмінню виконувати різноманітні творчі завдання англійською мовою. До них належать: написані« твору (ссе); статті в газету/журнал; листів (ділових чи особистих); автобіографії; листівок. У ньому розділі пропонуються зразки творів/статей, листів, автобіографій та листівок, а також подано перелік завдань для самостійного виконання.

Четверта частина посібника Test Your Sociocultural Competence містить завдання лінгвокраїнознавчого змісту і зорієнтована на визначення рівня соціокультурної компетенції учнів, зокрема, перевіряється знання історії, географії, культури Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Канали та рівень сформованоеті лінгвокультуриої компетенції, яка передбачає вміння враховувати культурні реалії, звичаї, традиції англомовних країн, а саме: розуміння прислів’їв, приказок, образних порівнянь, ідіом.

П'ятий розділ посібника містить 20 варіаігтін тестів з англійської мови у форматі ЗНО згідно діючої Програми зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ від 3.02. 2016 р. №77). Об'єктами контролю тестів є розуміння на слух (аудіювания). читання і письмо як комунікативні уміння, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації через використання мови. Зміст тестових завдань подано на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії та відповідно до сфер і тематики ситуативного спілкування і шкільної навчальної програми.

Наприкінці посібника наведені ключі до усіх вправ та тестових завдань, які допоможуть перевірити правильність їх виконання та звернути увагу на навчальний матеріал, що погребує доопрацювання.

Автори сподіваються, що завдання посібника допоможуть учителям організувати індивідуальну та самостійну роботу учнів, сприятимуть підвищенню об'єктивності контролю та оцінювання знань. Посібник буде корисним випускникам шкіл для відновлення та систематизації знань у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

Характеристики
До підручника
Видавництво
Обкладинка
Автор
Дата видавництва
Мова
Кол-во страниц
Формат страниц
Предмет
Иллюстрации
Клас
Знижки
Отзывы
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
общий рейтинг
Доставка по Україні
Провідними операторами доставки: Нова пошта та Укрпошта
Зручні способи оплати
Онлайн оплата та при отриманні
Накопичувальна система знижок
Купуючи товари в нашому магазині Ви маєте добре економити
Усі новинки в одному місці
Ми дуже уважно слідкуємо за надходженням нового товару
Рекомендуем
С этим товаром также покупают