Юридична література

Юридична література

Сортировать:

Юридична література необхідна не тільки студентам в процесі навчання. Щодня її використовують практикуючі юристи у своїй діяльності. Вона містить інформацію для діячів у галузі права, фахівців у сфері правознавства та юридичних наук, а також для всіх свідомих громадян, які щодня виступають суб'єктами права. Завдяки цій літературі навіть той, хто далекий від юриспруденції, може підвищити свою юридичну грамотність.

Актуальність юридичної літератури

купити юридичну літературу
юридична книга

Книги, що висвітлюють питання і аспекти юриспруденції, можуть містити як загальну, так і більш профільну інформацію. У них представлена сукупність знань про державу, управління і право. Без оволодіння цими знаннями неможливо професійно займатися юридичною діяльністю. 

Незважаючи на розвивається діджиталізацію і величезна кількість інформації в Інтернеті, в тому числі і на юридичні теми, саме книга залишається основним достовірним джерелом знань для професіоналів в цій сфері. Це пов'язано з тим, що друкована література написана людьми, які мають профільну освіту. А статті на безкоштовних веб-ресурсах в більшості своїй створюються копірайтерами без юридичної освіти і досвіду роботи в цій сфері. Перед тим, як піти в друк, книга перевіряється на наявність помилок і проходить сувору редактуру. 

У законодавчі та правові акти часто вносяться поправки, які обов'язково відображаються в нових виданнях книг. У нашому інтернет-магазині продається тільки сучасна література, що містить виключно актуальну інформацію. А в статті, розміщені на веб-ресурсах, правки вносяться в рідкісних випадках. Більш того, при їх використанні не завжди можна дізнатися дату публікації, щоб оцінити, чи актуальна подана в них інформація. Тому для навчання і роботи майбутнім і практикуючим юристам необхідно купити юридичну літературу. Саме на неї у своїй професійній діяльності повинні спиратися викладачі права та студенти під час навчання.

Книги по праву потрібні не тільки юристам, а й людям, далеким від цієї професії. Адже, проживаючи в державі, часто доводиться стикатися з необхідністю вирішення тих чи інших правових питань. У цьому допоможуть різні правові посібники, що висвітлюють як теоретичні питання, так і практичні способи їх вирішення.

Юридична грамотність дозволить людині знати свої права і способи їх захисту. Також, володіючи правовою інформацією, можна уникнути незаконних дій і вчинків, навчитися приймати правильні рішення, уникаючи протиправних вчинків і негативних наслідків, пов'язаних з ними.

Види юридичної літератури

Література для юристів висвітлює різні аспекти суспільних наук, що вивчають право, правову систему, правотворчу і правозастосовчу діяльності. До неї відносяться:

 • підручники з історії та теорії держави і права;
 • книги з різних галузей права;
 • посібники з прикладних правових наук.

Деякі книги містять загальну інформацію, необхідну для всіх юристів. Наприклад, Конституція і збірники законів. Ця література також актуальна для освічених громадян, далеких від юриспруденції. Вузькоспеціалізовані книги містять більш деталізовану і специфічну інформацію в конкретній галузі права або для вузьких фахівців: криміналістів, суддів, адвокатів, слідчих, прокурорів, нотаріусів, а також для юристів з приватною практикою і працюють у великих компаніях.

У нашому інтернет-магазині можна купити юридичну літературу різних видів:

 • Конституцію України та коментарі до неї;
 • теоретичні посібники;
 • збірники законів;
 • постанови судів;
 • способи вирішення правових спорів;
 • енциклопедія;
 • підручник;
 • робочі зошити;
 • тести та практичні завдання;
 • книги, що висвітлюють правові аспекти різних сфер життя і професійної діяльності.
Юридичну літературу купити
книги для юристів

У цій літературі представлена як теоретична база, так і практичні поради.

У нашому каталозі можна знайти не тільки кодекси законів, а й книги з професійними коментарями до них. Підручники для студентів містять необхідну інформацію для формування базису знань з права. Робочі зошити із завданнями дозволяють закріпити отримані знання, набути необхідних навичок у вирішенні практичних питань у сфері юриспруденції. Поглиблення в більш вузькі сфери юридичних наук передбачені книгами, що містять Вибрані праці по праву, зразки документації, настільні книги представників конкретної посади, практики судових установ.

Популярна література в області юриспруденції дає можливість в найбільш доступній формі розібратися в темі, що цікавить. Вона позбавлена специфічної мови, складних формулювань, властивих законодавчим актам. Такі книги дають можливість підвищити юридичну грамотність без спеціальної освіти, тим самим дозволяючи знати свої права і вміти захищати їх у повсякденному житті.

Література з історії та теорії держави і права

У цих книгах міститься інформація про право в широкому соціокультурному і цивілізованому контексті. У них описаний довгий і складний шлях становлення державного права і правових інститутів, що функціонують сьогодні. Ця література дає повне уявлення про тенденції розвитку права в Україні та за кордоном, тим самим дозволяючи придбати правильні орієнтири в прийнятті правових рішень. Теорія та історія є фундаментальними науками. У комплексі їх називають прабатьками юриспруденції. 

Понятійним апаратом, представленим в цій літературі, користуються всі фахівці в правовій галузі країни. Ці книги спрямовані на ефективне засвоєння системи знань про походження, розвиток, сутності, призначення, форми, закономірності, функціонування права і держави. Завдяки їм можна оволодіти специфічною термінологією, навчитися мислити юридичними категоріями, набути навичок аналізу, правильно тлумачити і застосовувати норми.

Література по галузях права

Ці книги містять необхідну теоретичну і практичну інформацію з приватного і загального права. У нашому інтернет-магазині можна купити вузькоспеціалізовані підручники та посібники з різних галузей права:

 • конституційний; цивільний; адміністративний; кримінальний; цивільно-та кримінально-процесуальному;
 • трудовий;
 • сімейний.

Книги з конституційного права містять науково-практичні коментарі Конституції України, описують основні права, свободи та обов'язки громадян. Вони надають як базові знання з теорії, так і сприяють навичкам їх глибокого осмислення і застосування на практиці. Підручники містять роз'яснення складних питань у цій галузі.

юридична література інтернет магазин
купити книги для юристів

Книги з цивільного права розглядають сукупність норм, що регулюють майнові та немайнові відносини. У них подана інформація про поняття, теорії, ідеї, методи предмета.

Підручники з адміністративного права розкривають його основні положення, дають поняття про адміністративну відповідальність, правопорушення, організаційно-правове регулювання в різних сферах діяльності.

Підручники з кримінального права описують процес регулювання суспільних відносин, пов'язаних з вчиненням злочинів і встановленням підстав для притягнення до кримінальної відповідальності або звільнення від неї. У книгах з процесуального права описані і проаналізовані норми, що регулюють відносини, що виникають під час розслідування злочинів і розгляду судових справ у різних галузях. У цій літературі розглядаються процедури практичної реалізації та виконання норм матеріального права.

Книги з трудового права висвітлюють його поняття, предмет, методи і принципи. Нормативна база подана відповідно до останніх змін, внесених до трудового законодавства.
Книги з сімейного права висвітлюють систему правових норм, що регулюють відносини всередині інституту сім'ї, які виникають в результаті шлюбу, спорідненості, усиновлення або прийняття на виховання. 

Прикладні Юридичні науки в літературі

Крім основних теоретичних аспектів права та його галузей в нашому каталозі представлені книги з прикладних юридичних наук:

 • криміналістиці та кримінології;
 • судовій медицині та психіатрії;
 • юридичної психології;
 • правовій статистиці;
 • ораторському мистецтву і нормам українського правопису для юристів.

Підручники з прикладних наук містять прикордонну міждисциплінарну інформацію, розбирають зв'язок права з іншими сферами людського життя і діяльності.
Для чого потрібна юридична література

Без якісної літератури неможливо придбати всі необхідні знання, вміння та навички в тій чи іншій професійній сфері, в тому числі і юриспруденції. Завдяки книгам, які представлені в нашому каталозі, можна досягти таких цілей:

 • вивчити Конституцію і закони;
 • отримати необхідні знання про основні правові процедури;
 • навчитися ораторському мистецтву;
 • навчитися грамотно писати, складати необхідну юридичну документацію;
 • набути вміння спілкуватися з клієнтами і працювати в команді;
 • вивчити судову практику;
 • навчитися шукати і аналізувати;
 • набути необхідних навичок самонавчання та організованості.

Пропонуємо купити юридичну літературу в Україні від провідних видавництв. Авторами книг є професійні юристи, вчені та педагоги. Найрізноманітніша Юридична література, зібрана в нашому інтернет-магазині, дозволить придбати як вузько-професійні видання, так і особливі навички, необхідні справжнім професіоналам. У них висвітлені не тільки важливі теоретичні законодавчі питання, а й розкриті таємниці професійної майстерності.