На сайті exeo.com.ua/uk/websites_creation вся інформація про фахівців,що роблять сайтами.

«Українська асоціація фахівців інформаційних технологій» (УАФІТ)

«Українська асоціація фахівців інформаційних технологій» (УАФІТ) є всеукраїнською громадською організацією, створеною на основі єдності інтересів її членів. УАФІТ є неполітичною, некомерційною, неприбутковою громадською організацією, діяльність якої поширюється на всю територію України.

Основною метою діяльності УАФІТ є: створення умов та сприяння розвитку новітніх інформаційних технологій та інформатики в Україні, підвищення рівня знань суспільства в галузі інформаційних технологій, впровадження сучасних комунікаційних та інформаційних систем в усі галузі господарства, науки та освіти України, прискорення інтеграції України у міжнародний простір.

УАФІТ приймає участь у просуванні інформаційних технологій в науково-дослідну діяльність, в освіту; інформує громадськість про проблеми інформаційних технологій та їх вплив на розвиток суспільства; дпа 2016 4 клас сприяє координації роботи щодо розвитку інформаційних технологій та програмного забезпечення; приймає участь в організації конференцій, фестивалів, сесій, семінарів, доповідей з метою просування інформаційних технологій; а також здійснює міжнародні зв’язки з державними, науковими та громадськими організаціями зарубіжних країн, окремими зарубіжними громадянами з питань, що відносяться до статутної діяльності УАФІТ, співпрацює з українськими та міжнародними організаціями щодо розвитку інформаційних технологій.